Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwalitatief onderzoek, vis of aap?

Door op 08-09-2023
  • 00Inleiding
  • 01Uitvoeren van kwalitatief onderzoek
  • 02Kwalitatief of kwantitatief, dat is de vraag!
  • 03Kritisch beoordelen van kwalitatief onderzoek met COREQ
  • 04Tot slot

Samenvatting

Kwalitatief onderzoek geeft de onderzoeker de kans om uiteenlopende vragen te beantwoorden. Kwalitatieve methoden zijn onder meer geschikt om theorieën te vormen, doorleefde ervaringen in kaart te brengen en subjectieve fenomenen gedetailleerd te onderzoeken. Dit artikel bespreekt de uitgangspunten van kwalitatief onderzoek, methodologische aspecten en geeft een voorbeeld van kritische beoordeling aan de hand van een wetenschappelijke publicatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Doedens, P.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2023
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 18 - editie 3 - Editie 3 I 2023

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • kun je de uitgangspunten van kwalitatief onderzoek uitleggen;
  • kun je de meest gangbare methoden van kwalitatief onderzoek benoemen;
  • ken je de verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
  • weet je op welke punten een onderzoek met de grounded theory-methode kritisch wordt beoordeeld;
  • kun je als verpleegkundig specialist een publicatie van kwalitatief onderzoek met COREQ kritisch beoordelen.