Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland

Door op 18-12-2018
 • 00Inleiding
 • 01Probleemstelling
 • 02Indeling van wondzorg
 • 03Organisatie van wondzorg
 • 04Opleidingen professionals
 • 05Kwaliteit meten
 • 06Bekostiging wondzorg

Samenvatting

Per jaar komen 500.000 patiënten in aanraking met complexe wondgenezing, 350.000 van hen in extramurale setting.1Veelal blijven mensen met moeilijk genezende wonden te lang doorlopen, zonder dat eerst een (goede) diagnose is gesteld. Er bestaat geen definitie voor complexe wondgenezing, maar wondzorg is wel in categorieën in te delen. De vier wondzorgcategorieën zijn gebaseerd op aan- of afwezigheid van een spoedeisend karakter en de mate van zorg die noodzakelijk is om de wond te laten genezen of het behandeldoel te behalen. Bij categorie III-wonden dient na drie weken basiswondzorg te worden verwezen voor verdere diagnostiek. Men verwijst dan naar een expertteam, dat minimaal bestaat uit gekwalificeerde wondzorgspecialisten uit de eerste lijn en uit het ziekenhuis, en dat de mogelijkheid heeft om verdere diagnostiek te doen. De regiebehandelaar – in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een functie die duidelijk gedefinieerd is en als zodanig wordt ingezet, en in de algemene gezondheidszorg (AGZ) momenteel een functie in ontwikkeling – is een masteropgeleide professional, verbonden aan het expertteam: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste persoon geleverd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Timm MA ANP, K.C.
Thema Klinisch handelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 december 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4 | 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kunt u de indeling van complexe wondzorg benoemen;
 • weet u hoeveel impact complexe wondzorg op patiënten en de maatschappij heeft;
 • weet u wat de taken van een regiebehandelaar wondzorg zijn;
 • hebt u een visie op de organisatie van wondzorg in Nederland ontwikkeld.