Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwetsbaarheid, welbevinden, zorgcomplexiteit en ingezette verpleegkundige interventies

Een cross-sectioneel onderzoek bij ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom

Waarom is dit onderzoek nodig?

  • Er is geen zicht op de mate van kwetsbaarheid bij ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom omdat deze ouderen vaak worden uitgesloten van deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
  • De samenhang tussen kwetsbaarheid, welbevinden en zorgcomplexiteit is onbekend.
  • Door zicht op kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit kan waarschijnlijk zorg op maat aangeboden worden waardoor mogelijk de zorgkosten zullen verlagen en het welbevinden zal verhogen. 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

  • Uit deze steekproef blijkt 69,4% van de ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom kwetsbaar te zijn.
  • Er is samenhang aangetoond tussen kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en welbevinden.
  • Er is geen verschil aangetoond in kwetsbaarheid tussen ouderen met of zonder een longcarcinoom.

Op welke manier kunnen de bevindingen worden gebruikt in de huidige praktijk?

  • Het blijkt noodzakelijk om structureel te screenen op kwetsbaarheid, welbevinden en zorgcomplexiteit.
  • Bij kwetsbare ouderen is de zorgcomplexiteit hoog met als mogelijk gevolg hogere zorgkosten en minder welbevinden.
  • Alle ouderen met een longziekte, ongeacht diagnose, kunnen kwetsbaar zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren