Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwetsbaarheid, welbevinden, zorgcomplexiteit en ingezette verpleegkundige interventies

Een cross-sectioneel onderzoek bij ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom

Kennis & wetenschap

Waarom is dit onderzoek nodig?

 • Er is geen zicht op de mate van kwetsbaarheid bij ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom omdat deze ouderen vaak worden uitgesloten van deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
 • De samenhang tussen kwetsbaarheid, welbevinden en zorgcomplexiteit is onbekend.
 • Door zicht op kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit kan waarschijnlijk zorg op maat aangeboden worden waardoor mogelijk de zorgkosten zullen verlagen en het welbevinden zal verhogen. 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

 • Uit deze steekproef blijkt 69,4% van de ouderen die verdacht worden van een longcarcinoom kwetsbaar te zijn.
 • Er is samenhang aangetoond tussen kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en welbevinden.
 • Er is geen verschil aangetoond in kwetsbaarheid tussen ouderen met of zonder een longcarcinoom.

Op welke manier kunnen de bevindingen worden gebruikt in de huidige praktijk?

 • Het blijkt noodzakelijk om structureel te screenen op kwetsbaarheid, welbevinden en zorgcomplexiteit.
 • Bij kwetsbare ouderen is de zorgcomplexiteit hoog met als mogelijk gevolg hogere zorgkosten en minder welbevinden.
 • Alle ouderen met een longziekte, ongeacht diagnose, kunnen kwetsbaar zijn.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

 • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
 • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
 • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren