Geaccrediteerde nascholing
Menu

Langdurige anorexia nervosa

Een verbetervoorstel in de behandeling

Door op 18-06-2021

Dit artikel beschrijft het zorgaanbod voor patiënten die kampen met de gevolgen van langdurige anorexia nervosa (LES-AN). Behandelingen zijn momenteel vaak gericht op herstel van jonge patiënten binnen de klinische setting. Het verminderen van de hoofdklachten van LES-AN patiënten én het verbeteren van de kwaliteit van leven staan hierbij onvoldoende centraal waardoor dergelijke trajecten onvoldoende aansluiten. Daardoor en door gevoelens van stigmatisering en machteloosheid krijgt niet iedere patiënt de juiste hulp. Ambulante regioteams, zoals Flexible Assertive Community Treatment teams (FACT’s), kunnen een aanvulling bieden; zij ondersteunen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Maar kunnen FACT-professionals de LES-AN doelgroep begeleiden? Hier bespreken we welke veranderingen noodzakelijk zijn voor deze transitie van zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren