Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van astma en COPD bij volwassenen

  • 00 
  • 01Inleiding
  • 02Inhalatiemedicatie
  • 03 
  • 04Medicamenteuze behandeling
  • 05Overige middelen

Samenvatting

De belangrijkste middelen voor de behandeling van astma en COPD (chronisch obstructieve longziekte) zijn de inhalatiemiddelen (kort- en langwerkende luchtwegverwijders en inhalatiecorticosteroïden). Sinds het verschijnen van de NHG-Standaarden (Nederlands Huisartsen Genootschap) Astma bij volwassenen en COPD (2015) zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van medicatie. De eerste ontwikkeling betreft het op de markt komen van nieuwe combinatiepreparaten. Deze bevatten twee of drie verschillende werkzame stoffen in één inhalator. Een aandachtspunt is hierbij dat de vaste dosering van het combinatiepreparaat moet passen bij de individuele patiënt en dat extra aandacht nodig is bij het evalueren van de behandeling. Daarnaast zijn er monoklonale antilichamen voor ernstige eosinofiele astma op de markt gekomen: de IL-5-remmers. De IL-5-remmers hebben alleen een plaats in de tweede lijn, als de inhalatiemiddelen onvoldoende effectief blijken te zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stroo, M.
Dalfsen MSc, M. van
Dankers, M.
Thema Klinisch handelen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 december 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4 | 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet u welke geneesmiddelen voor astma en COPD beschikbaar zijn;
  • weet u welke geneesmiddelen de voorkeur hebben en waarom;
  • kent u de eigenschappen van de verschillende middelen bij astma en COPD;
  • kunt u een afgewogen keuze maken voor een middel bij astma of COPD.