Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2

Door op 25-09-2018
  • 00Inleiding
  • 01Stap 1: metformine
  • 02Stap 2: SU-derivaten
  • 03Stap 3: insuline, DPP-4-remmer of GLP-1-agonist
  • 04Stap 4: intensiveren van insuline
  • 05Overige middelen

Samenvatting

Voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) zijn veel verschillende geneesmiddelen op de markt. De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2018) geeft de voorkeur aan metformine, sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) en (middel)langwerkend insuline. Als alternatief voor insuline in stap 3 komen in specifieke gevallen dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) of glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten) in aanmerking. Overige middelen buiten het stappenplan zijn acarbose, pioglitazon en repaglinide en natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers). Voor de nieuwere middelen (DPP-4-remmers, GLP-1-agonisten en SGLT-2-remmers) zijn er nog enkele onduidelijkheden over de langetermijnveiligheid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dankers, M.
Dalfsen MSc, M. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3 | 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
• weet u welke geneesmiddelen voor DM2 beschikbaar zijn;
• weet u welke bloedglucoseverlagende middelen de voorkeur hebben en waarom;
• kent u de eigenschappen van de verschillende bloedglucoseverlagende middelen;
• kunt u een afgewogen keuze maken voor een bloedglucoseverlagend middel.