Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicatietrouw en wekelijks gebruik van antipsychotica

Behandeling met antipsychotica wordt gezien als een van de belangrijkste behandelstrategieën bij patiënten met schizofrenie. Toch stopt gemiddeld 42% van de patiënten met schizofrenie op een zeker moment met het gebruiken van antipsychotica. Een op de drie patiënten gebruikt na vier weken vanaf de start van een antipsychoticum niet meer de voorgeschreven dosis, na twee jaar is dit 74%. Driekwart van de patiënten die niet medicatietrouw zijn ervaart binnen een jaar een terugval; bij patiënten die wel medicatietrouw zijn is dat een kwart. Een terugval gaat gepaard met een toename van psychotische symptomen, bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en heropnames. Ook zorgt een terugval voor een toename van gevaarlijk gedrag, verslechtering van de prognose en het functioneren, resistentie voor antipsychotica en een toename van gezondheidszorgkosten. Medicatieontrouw wordt toegeschreven aan ongewenste bijwerkingen van antipsychotica, het ontbreken van ziekteinzicht, alcohol- en drugsmisbruik, een slechte therapeutische
relatie en de ernst van de psychotische symptomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren