Geaccrediteerde nascholing
Menu

Medicijngebruik aan het einde van het leven

 • 00Inleiding
 • 01Start palliatieve zorg
 • 02Symptoomlast
 • 03Stoppen met medicijnen
 • 04De rol van de verpleegkundig specialist palliatieve zorg
 • 05Stervensfase
 • 06Tot slot

Samenvatting

Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken veel medicijnen. Deze medicijnen zijn bedoeld om de symptoomlast te verminderen, maar ook om chronische ziekten te voorkomen en te behandelen. In de praktijk worden symptoombestrijders, zoals pijnstillers en anti-emetica, nog onvoldoende voorgeschreven. Daarentegen worden veel medicijnen die potentieel zinloos zijn, zoals preventieve middelen en middelen om chronische ziekten te behandelen, nog te vaak ingezet. Er zijn verschillende redenen waarom het voorschrijven van adequate medicatie aan het einde van het leven inadequaat is. Wellicht de belangrijkste reden is dat de voorschrijvend arts zich onvoldoende bewust is van de symptoomlast van de patiënt en van de noodzaak om specifieke medicijnen te staken. In dit nascholingsartikel wordt ingegaan op de rol die verpleegkundig specialisten kunnen hebben in het optimaliseren van medicatie aan het einde van het leven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Geijteman MD, E.C.T.
Huisman MD, B.A.A.
Juffermans, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4 | 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u dat de behandeling van de symptoomlast van patiënten met een beperkte levensverwachting optimaler kan;
 • weet u dat patiënten met een beperkte levensverwachting nog te veel medicijnen gebruiken die (potentieel) zinloos zijn;
 • begrijpt u dat de verpleegkundig specialist een belangrijke rol heeft bij het optimaliseren van de medicijnlijst van een patiënt met een beperkte levensverwachting;
 • bent u in staat om een gesprek aan te gaan met de patiënt met een beperkte levensverwachting over diens medicijnlijst.