Geaccrediteerde nascholing
Menu

Multidisciplinaire behandeling voor volwassenen met genderdysforie

Verpleegkundig specialist als casemanager

Door op 28-12-2023

Mensen met genderdysforie ervaren een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Soms is de onvrede zo sterk dat iemand lichamelijke aanpassingen wil maken en naar een medisch genderteam verwezen wordt. Opvallend is de enorme toename van hulpvragen in het afgelopen decennium, alsmede de veranderende aard van de hulpvragen binnen de transgenderzorg. In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft de verpleegkundig specialist een centrale rol in de behandeling voor volwassenen met genderdysforie. De verpleegkundig specialist in de transgenderzorg benadert de patiënt vanuit een brede context, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor psychische, psychosociale en maatschappelijke factoren in de medische transitie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schuringa, A.G.
Thema Kwaliteit van zorg
Publicatie 28 december 2023
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 18 - editie 4 - Editie 4 | 2023