Geaccrediteerde nascholing
Menu

Na CAR T-behandeling vermindering van klinische ligdagen

Is dit beter voor de patiënt en de maatschappij?

Door op 26-03-2024

In het huidige zorglandschap zal de druk op de zorg toenemen door de vergrijzing en een betere overleving van patiënten met een oncologische diagnose. Hierdoor zal de opnamecapaciteit meer onder druk te komen staan. Na CAR T-celtherapie moeten patiënten 28 dagen na infusie geobserveerd worden, waarvan 10-14 dagen in het ziekenhuis en de andere dagen onder toezicht van naasten. Voor patiënten met een klein sociaal netwerk is dit niet altijd haalbaar. Daarom is naar een samenwerkingsverband gezocht bij een revalidatie-instelling met als doel dat patiënten niet onnodig in het ziekenhuis blijven. Buiten het ziekenhuis kunnen ze sneller aan hun conditie werken en hun autonomie uitbreiden. Ook zal de opnamecapaciteit in de kliniek worden vergroot en brengt dit een kostenbesparing met zich mee.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Linden, S.J. van der
Snoek, B.
Publicatie 26 maart 2024
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 19 - editie 1 - Editie 1| 2024