Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ons werkgebied, de zorg voor en behandeling van patiënten met een beroerte, is enorm in beweging. Ruim twintig jaar geleden werden de eerste Nederlandse patiënten met een herseninfarct behandeld met intraveneuze trombolyse en werd de zorg voor deze patiëntencategorie ineens spoedzorg. Vijf jaar geleden is daar de intra-arteriële behandeling (trombectomie) bijgekomen. Door deze ontwikkelingen is de overlevingskans na een beroerte toegenomen, wel soms met beperkingen die gevolgen kunnen hebben op diverse vlakken van het leven zoals werk, gezin, zelfredzaamheid etc. Met de vergrijzende bevolking zal het aantal patiënten met een beroerte toenemen en tevens wordt een toename gezien in het aantal jongere patiënten (< 50 jaar) met een beroerte. Om de zorg en behandeling van patiënten met een beroerte te regisseren worden verpleegkundig specialisten ingezet. Deze inzet is zowel klinisch (bijvoorbeeld als behandelaar op de stroke unit), als poliklinisch (TIA Service, CVA nazorg). Daarnaast zijn de verpleegkundig specialisten zowel kartrekkers bij kwaliteitsprojecten als bruggenbouwers tussen het medisch en verpleegkundig domein, de paramedische beroepen maar ook tussen eerste- en tweedelijns zorgverlening. Zij functioneren vaak door de (financiële) schotten van de zorg heen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren