Geaccrediteerde nascholing
Menu

Niet-genezende ulcera aan de onderbenen

Persisterende crurale ulcera door verkeerde compressietherapie

Door op 25-09-2018
  • 00Differentiële diagnostiek
  • 01Risicofactoren
  • 02Enkel-armindex (EAI)
  • 03Zwachtelen
  • 04Tot slot

Samenvatting

Vaatlijden kan de genezing van een wond aan het onderbeen vertragen. Daarom is het van belang om bij iedere wond aan het onderbeen onderzoek te doen naar aanwijzingen voor arterieel en veneus vaatlijden. Ook oedeem kan de genezing van wonden aan het onderbeen vertragen en moet daarom behandeld worden met compressietherapie. Omdat perifeer arterieel vaatlijden een contra-indicatie is voor compressietherapie, is het van belang om dit eerst te diagnosticeren door het meten van de enkel/arm-index.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mooij, A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 september 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3 | 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
• kent u de klinische verschijnselen van veneuze en arteriële insufficiëntie;
• kent u de indicaties en contra-indicaties voor compressietherapie aan de onderste extremiteiten;
• weet u waarom compressietherapie met korterekzwachtels vaak faalt;
• kent u de indicatie voor het meten van de enkel/armindex (EAI);
• kunt u de waarde van de EAI interpreteren.