Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van diabetes mellitus type 2

Door op 15-12-2020
  • 00Inleiding
  • 01Metformine XR
  • 02DPP4-remmers
  • 03GLP1-agonisten
  • 04SGLT2-remmers
  • 05Nieuwe insulines

Samenvatting

Voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2) zijn veel verschillende geneesmiddelen op de markt. De NHG-Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ (2018) geeft de voorkeur aan metformine, sulfonylureumderivaten (SU-derivaten) en (middel)langwerkend insuline. De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van DM2. Zo is er een nieuwe vorm van metformine (metformine met vertraagde afgifte) op de markt gekomen. De toegevoegde waarde ten opzichte van ‘gewoon’ metformine is beperkt. Voor de dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers), glucagon-like peptide 1-agonisten (GLP-1-agonisten) en natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT-2-remmers) zijn nieuwe studies over met name de cardiovasculaire effecten gepubliceerd. Er zijn ook nieuwe insulines op de markt gekomen en de biosimilars van insuline nemen een steeds belangrijker plaats in.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dankers, M.
Dalfsen, M. van
El, W. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 4 - Editie 4 | 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet je welke geneesmiddelen voor DM2 beschikbaar zijn;
  • weet je welke bloedglucoseverlagende middelen de voorkeur hebben en waarom;
  • ken je de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de farmacotherapeutische behandeling van DM2;
  • kun je beschrijven wat de voor- en nadelen zijn van metformine met vertraagde afgifte, DPP4-remmers, GLP1-agonisten, SGLT2-remmers, nieuwe insulines en biosimilar insulines.