Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nieuwe vaccins

Door op 17-09-2019
  • 00Inleiding
  • 01Maternale kinkhoestvaccinatie
  • 02Rotavirusvaccinatie
  • 03Pneumokokkenvaccinatie 
  • 04Gordelroosvaccinatie

Samenvatting

Er zijn in Nederland vele vaccins geregistreerd die niet of nog niet zijn opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma. Deze vaccins kunnen op medische indicatie – en meestal op kosten van de patiënt – worden toegediend aan patiënten die (een verhoogd) risico lopen op de betreffende ziekte of complicaties daarvan. In dit artikel worden kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen, rotavirusvaccinatie bij jonge zuigelingen, pneumokokkenvaccinatie bij ouderen en gordelroosvaccinatie bij ouderen besproken. Daarbij wordt ingegaan op indicaties en contra-indicaties voor de vaccinaties, verschillende typen vaccins en eventueel specifieke aandachtspunten bij de keuze en toediening van het vaccin.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs W.L.M. Ruijs
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 september 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3 | 2019

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u wat de indicaties en contra-indicaties zijn voor maternale kinkhoestvaccinatie;
  • kent u de (contra-)indicaties voor rotavirusvaccinatie;
  • weet u wat de (contra-)indicaties zijn voor pneumokokkenvaccinatie;
  • kent u de (contra-)indicaties voor gordelroosvaccinatie;
  • kunt u patiënten desgevraagd over deze vaccinaties informeren.