Geaccrediteerde nascholing
Menu

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie: STA OP!

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie en naar schatting zal dit aantal in 2050 gestegen zijn tot meer dan een half miljoen. Er wonen ongeveer 70.000 mensen met dementie in een verpleeghuis- of verzorgingshuis. Bij meer dan 80% van de verpleeghuisbewoners met dementie is sprake van een of meer neuropsychiatrische symptomen zoals (verbale) agressie, depressie, hallucinaties, schreeuwen/ gillen of apathie. Onbegrepen gedrag, zoals schreeuwen, agressie en onrust zijn soms, maar niet altijd, een uiting van pijn. Pijn komt veel voor bij bewoners in het verpleeghuis: 45-80% van hen heeft pijn. Meerdere studies in de literatuur tonen overbehandeling (door bijvoorbeeld psychofarmaca) en onderbehandeling van pijn aan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren