Geaccrediteerde nascholing
Menu

Opioïden en alternatieven bij pijn

 • 00Inleiding
 • 01Wat is pijn?
 • 02Inzet van analgetica in richtlijnen
 • 03Paracetamol
 • 04NSAID’s
 • 05Opioïden
 • 06Adjuvante pijnstillers
 • 07Andere pijnbehandelingen
 • 08Tot slot

Samenvatting

De behandeling van pijn met geneesmiddelen verloopt veelal via een getrapt systeem. Bij milde tot matige pijn zijn paracetamol en NSAID’s de middelen van voorkeur, eventueel gevolgd door opioïden. Bij ernstige pijn start de patiënt met een combinatie van opioïden, NSAID’s en paracetamol, waarbij het gebruik op geleide van pijn in die volgorde wordt afgebouwd. Bij het voorschrijven van opioïden is het van belang steeds de effecten op pijn en functioneren te blijven afwegen tegen nadelige effecten, zoals obstipatie, gewenning en afhankelijkheid. Zeker bij chronische pijn zijn geneesmiddelen, waaronder ook opioïden, maar beperkt effectief. Niet-medicamenteuze interventies gericht op het accepteren van en leren omgaan met de pijn zijn bij chronische pijn van cruciaal belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lambooij, A.
van den Berk-Bulsink, M.J.E.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 december 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 4 - Editie 4 | 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • ken je de plaats van de verschillende groepen analgetica bij de behandeling van pijn;
 • kun je analgetica volgens de geldende richtlijnen voorschrijven;
 • heb je een visie ontwikkeld over de plaats van opioïden bij acute en chronische pijn.