Geaccrediteerde nascholing
Menu

Palliatieve sedatie

Een laatste redmiddel bij ernstig onbegrepen gedrag bij een jonge man met dementie

In Nederland zijn er naar schatting 12.000 mensen jonger dan 65 jaar met de diagnose dementie. Dit is 6-9% van het totale aantal mensen met dementie. De tijd tot het stellen van de diagnose dementie onder de 65 jaar is langer dan bij ouderen, namelijk 4,4 jaar tegenover 2,8 jaar. De impact van de diagnose dementie is voor mensen in deze levensfase en hun omgeving groot.

Dit artikel beschrijft de zorgproblematiek aan de hand van een casus van een 57-jarige man met dementie met ernstig probleemgedrag. Het team overweegt palliatieve sedatie, maar is het probleemgedrag te duiden als een refractair symptoom?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren