Geaccrediteerde nascholing
Menu

Parenterale voeding thuis bij kinderen

  • 00Darmfalen
  • 01Behandeling darmfalen
  • 02TPV-Thuistraject
  • 03Organisatie van TPV-Thuis

Samenvatting

Bij kinderen met een ernstige anatomische of functionele afwijking van de dunne darm is behandeling met parenterale voeding soms noodzakelijk. Dit wordt opgestart in het ziekenhuis, maar kan daarna thuis worden toegediend. In dit artikel willen we graag de zorg voor kinderen met darmfalen en parenterale voeding thuis bespreken. Parenterale voeding thuis bij kinderen met darmfalen is complex, risicovol en zeer belastend voor ouders en kind. De behandeling en begeleiding van deze kinderen en hun gezin vraagt daarom om een multidisciplinaire behandeling. Binnen deze behandeling heeft de verpleegkundig specialist de afgelopen jaren een belangrijke rol gekregen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Davies-Wijers MSc, K.M.H.
de Vette-Van Bekkum MANP, S.S.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 september 2021
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 16 - editie 3 - Editie 3 | 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • heb je kennis verworven over darmfalen bij kinderen;
  • weet je welke fasen van darmfalen er zijn;
  • weet je wat de gevolgen en langetermijneffecten van darmfalen zijn voor het kind;
  • heb je inzicht gekregen in de werkwijze van de verpleegkundig specialist binnen een multidisciplinair expertiseteam;
  • heb je een visie ontwikkeld op de beste zorg voor darmfalen bij kinderen en de taken van de verpleegkundig specialist.