Geaccrediteerde nascholing
Menu

Risicoscreening voor delirium bij heupfractuur

Delirium is een veelvoorkomende complicatie in het ziekenhuis bij oudere
patiënten met een heupfractuur. Het risico op een delirium kan verlaagd
worden door tijdige inzet van preventieve maatregelen. In Gelre ziekenhuizen hebben wij de voorspellende waarde van het in Nederland veelal gebruikte VMS (veiligheidsmanagementsysteem)-screeningsinstrument onderzocht. De voorspellende waarde hiervan bleek matig.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren