Geaccrediteerde nascholing
Menu

Samenwerken met de verpleegkundig specialist

Door op 25-09-2018

‘Samenwerken met de verpleegkundig specialist’ is de titel van de brochure voor andere beroepsgroepen en van de geactualiseerde factsheet: nieuw informatiemateriaal dat in de afgelopen maanden door V&VN Verpleegkundig Specialisten is ontwikkeld. Daarnaast is er de nieuwe patiëntenfolder ‘Uw verpleegkundig specialist stelt zich voor’. Al dit informatiemateriaal is geschreven om verpleegkundig specialisten in staat te stellen op beknopte wijze aan anderen de inhoud van hun beroep weer te geven. Vandaag wil ik op deze bestuurspagina ingaan op samenwerken: samenwerken met de verpleegkundig specialist op lokaal en landelijk niveau. Het is niet voor niets dat het bestuur ‘samenwerken’ in de titel heeft opgenomen. Samenwerken (met andere beroepsgroepen) is een van de kerngebieden van de deskundigheid van de verpleegkundig specialist. Natuurlijk werkt de verpleegkundig specialist in de directe behandelrelatie allereerst zelfstandig met de zorgvrager en eventueel met zijn netwerk, maar die andere beroepsgroepen komen al snel om de hoek kijken. Die hebben vanuit hun eigen (beroeps)perspectief op gezondheid en ziekte ook een rol in het multidisciplinaire zorgaanbod en streven ook naar ‘goede zorg’. Ook op nationaal niveau is samenwerken nodig om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over de inzet van professionals en over adequate vergoedingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kappert MSc, J.D.S.
Thema Van het bestuur
Publicatie 25 september 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 3 - Editie 3 | 2018