Geaccrediteerde nascholing
Menu

Screeningsprotocol kindermishandeling

Tijd om verder te kijken

Door op 15-09-2017
  • 00Inleiding
  • 01Stroomdiagram
  • 02Forensische beoordeling
  • 03Conclusie

Samenvatting

Jaarlijks worden in ons land ruim 118.000 kinderen slachtoffer van een vorm van mishandeling; ruim 16.000 van hen hebben tekenen van lichamelijk letsel. Verpleegkundigen hebben wel de kennis om kindermishandeling te kunnen signaleren, maar vaak denken zij er niet aan. Door invoering van een eenvoudig screeningsinstrument bij presentatie van kinderen van 0-18 jaar met letsel groeit het bewustzijn. Het instrument bevat vier indicatoren, die in het stroomdiagram Signalering kindermishandeling zijn beschreven en is nu bekend onder de naam SPUTOVAMO. Om goed te kunnen rapporteren en op verantwoorde wijze uitspraken te kunnen doen, hebben verpleegkundigen echter forensische kennis nodig.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Nootenboom, S.H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 september 2017
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3 | 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • weet u dat het dateren van onderhuidse bloeduitstortingen niet mogelijk is
  • kent u de beperkingeweet van een screeningsinstrument voor kindermishandeling
  • weet u dat behandeling en beoordeling van letsels gescheiden dienen te worden en waarom dat zo is
  • kent u de plaats van het top-teen-onderzoek in uw verpleegkundige opvang van een kind op de SEH
  • bent u zich bewust van uw confirmation bias