Geaccrediteerde nascholing
Menu

Sociale steun bij mensen met ernstige psychische klachten

Door op 01-12-2022
  • 00Waarom is sociale steun belangrijk?
  • 01Sociale netwerk en sociale steun
  • 02Waarom is verbeteren van sociale steun belangrijk?
  • 03Verbeteren van professionele sociale steun
  • 04Verbeteren van informele sociale steun
  • 05Conclusie

Samenvatting

Ieder mens heeft sociale steun nodig, ook mensen met ernstige psychische problemen. Bij onvoldoende sociale steun is er een verhoogd risico op bijvoorbeeld een toename van ernst van de klachten, op zelfdoding en/of op lichamelijke klachten. Om patiënten te helpen hun sociale steun te verbeteren moeten we begrijpen wat sociale steun is, en wat het verschil is met een sociaal netwerk. Ook moeten we onderscheid maken tussen professionele steun (betaalde hulpverleners) en informele steun (bijvoorbeeld naasten of vrijwilligers). Voor het verbeteren van professionele steun is onderlinge samenwerking essentieel, waarbij een balans gevonden moet worden tussen structurele samenwerkingsverbanden en samenwerking op het niveau van de individuele patiënt. Voor het verbeteren van informele steun is het bij de doelgroep van mensen met ernstige psychische problemen belangrijk om een zeer persoonlijke aanpak te hanteren en op individueel niveau op zoek te gaan naar mogelijkheden om de informele sociale steun te verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beckers, T.J.A.
Thema Zelfstandig behandelaar
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4 | 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet je wat het verschil is tussen een sociaal netwerk en sociale steun;
  • weet je waarom het verbeteren van sociale steun belangrijk is bij mensen met ernstige psychische problemen;
  • kun je beter helpen bij het verbeteren van informele sociale steun bij mensen met ernstige psychische problemen.