Geaccrediteerde nascholing
Menu

Structuur bieden

Een complexe psychiatrisch verpleegkundige interventie

Door op 20-03-2018

In de klinische setting bieden psychiatrisch verpleegkundigen structuur aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Zij streven naar een veilige omgeving voor de patiënt en een omgeving die ook veilig is voor henzelf. Een vorm van ‘structuur bieden’ is het stellen van grenzen aan het gedrag van de patiënt. ‘Structuur bieden’ wordt in behandelen verpleegplannen genoemd alsof het een algemeen bekende basisinterventie in de psychiatrische verpleegkunde is. Psychiatrisch verpleegkundigen gebruiken de term ‘structuur bieden’ regelmatig, maar zijn niet voldoende in staat uit te leggen wat daarmee wordt bedoeld. Zij bieden dus structuur zonder zich kennelijk bewust te zijn van de specifieke onderdelen ervan, zoals specifieke activiteiten en contextvariabelen. Zouden kennis van de mogelijke activiteiten en de invloed van contextvariabelen helpen om het bieden van structuur effectiever in te zetten? Helaas is er geen consensus en uniformiteit over wat ‘structuur bieden’ betekent en inhoudt, welke doelen worden nagestreefd en welke effecten de toepassing van ‘structuur bieden’ heeft. De resultaten van de studies stellen verpleegkundigen in staat te discussiëren over ‘structuur bieden’ en de eigen benaderingswijze te bepalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Voogt, L.A.
Thema Klinisch handelen
Publicatie 20 maart 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1 | 2018