Geaccrediteerde nascholing
Menu

Taakherschikking binnen het specialisme Maag-Darm-Leverziekten

Door op 15-12-2017

Het goed inbedden van de functie van verpleegkundig specialist blijkt lastig. Er is nog veel onbekendheid bij medisch specialisten, leidinggevenden en andere functionarissen waardoor er discussies zijn over de taken en verantwoordelijkheden, mogelijkheid tot verwijzen, declareren en openen van een DOT. De beroepsvereniging van MDL-artsen en de V&VN MDL heeft samen met de NAPA MDL een werkgroep taakherschikking MDL geformeerd. Na een landelijke inventarisatie is een adviesdocument geschreven, zijn de werkformulieren geïntroduceerd en is een symposium georganiseerd. Tijdens kwaliteitsvisitaties wordt ook aandacht besteed aan taakherschikking. De verpleegkundig specialist werkzaam binnen MDL kan nu, naast lidmaatschap van V&VN MDL, ook buitengewoon lid worden van de beroepsvereniging MDL van artsen en participeren in en meedenken bij richtlijnen en in werkgroepen. Het onderwerp ‘taakherschikking’ is actueel binnen de maag-darm-leverziekten maar is of wordt ook steeds belangrijker in alle ziekenhuizen en specialismen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Korpershoek M ANP, T.A.
Thema Organisatie
Publicatie 15 december 2017
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4 | 2017