Geaccrediteerde nascholing
Menu

Taakherschikking: zelf regisseren

Lessen voor verdere professionalisering

Verpleegkundig specialisten hebben een innovatieve rol in de zorg, omdat
zij een patiëntgerichte benadering van het medisch handelen centraal
stellen. Tegelijkertijd staan ze nog sterk in de schaduw van medisch
specialisten. Zo blijkt uit ons diepte-onderzoek naar de rol en positie van
de verpleegkundig specialist in de Nederlandse zorgpraktijk. We pleiten
dan ook voor een sterkere profilering van de verpleegkundig specialist als
zelfstandige beroepsgroep.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren