Geaccrediteerde nascholing
Menu

Telefonische triage, van expert opinion naar evidencebased triage

Ontwikkeling van een systeem om zorginzet na telefonische triage te evalueren

Door op 01-03-2023

Overvolle spoedeisende hulpen, soms leidend tot tijdelijke sluiting, bedreigen de zorg van de patiënt. Uit het onderzoek van Peter de Kruijter, werkzaam als verpleegkundig specialist op de meldkamer ambulance in Rotterdam, blijkt dit voor een belangrijk deel te komen door aanbod van patiënten via de ambulancedienst die uiteindelijk geen urgente zorg nodig hadden. De urgentie wordt bepaald op basis van telefonische triage door de meldkamers op basis van de Landelijke Urgentie Tabel (LUT). Deze LUT is ontwikkeld op basis van expert opinion, maar is nooit geëvalueerd met patiëntenuitkomsten. Met het opzetten van onderzoek waarin de volledige patient journey geanalyseerd wordt in samenwerking met ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Albert Schweitzerziekenhuis, Amsterdam UMC en Erasmus MC kan in de toekomst de LUT evidencebased aangepast worden, zodat de juiste patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt. Het evaluatiesysteem en het vervolgonderzoek is voortgekomen uit de masterthesis van Peter de Kruijter, gemaakt in het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist bij de Hogeschool Utrecht (HU).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren