Geaccrediteerde nascholing
Menu

Thuistoediening van immuuntherapie

Door op 27-03-2020
 • 00Inleiding
 • 01Het menselijk immuunsysteem
 • 02Wat is immuuntherapie?
 • 03Checkpoint-eiwitten
 • 04Is het veilig om immuuntherapie thuis te geven?
 • 05Betekenis voor de patiënt
 • 06De rol van de verpleegkundig specialist

Samenvatting

Immuuntherapie heeft, sinds de introductie, binnen de behandeling van oncologische aandoeningen een enorme vlucht genomen. Hierdoor neemt de druk op behandelplaatsen in ziekenhuizen toe. De trend om de juiste zorg naar de juiste plek te krijgen, is ook bij deze vorm van behandelen duidelijk zichtbaar. Hierbij is het belangrijk om te weten wat immuuntherapie inhoudt en met name wat de risico’s zijn van het toedienen van deze middelen in de thuissituatie. Een ander belangrijk punt is om per patiënt na te gaan in hoeverre zij hieraan willen deelnemen, aangezien ‘no place like home’ niet voor iedere patiënt geldt. Ook de rol van de verpleegkundig specialist bij toediening van immuuntherapie in de thuissituatie is nog volop in ontwikkeling. In dit artikel wordt in grote lijnen op deze onderwerpen ingegaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Clarijs-de Bruijn M ANP, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 maart 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1 | 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • heeft u een beeld van de betekenis van immuuntherapie;
 • kunt u infusiegerelateerde bijwerkingen van immuuntherapie benoemen;
 • kunt u de meest voorkomende bijwerkingen van immuuntherapie benoemen;
 • heeft u een beeld van de meerwaarde voor de patiënt van thuisinfusies.