Geaccrediteerde nascholing
Menu

Toekomst van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn

Door op 26-03-2024

De verpleegkundig specialist (VS) krijgt in de eerste lijn een steeds duidelijkere positie. Waar de VS in eerste instantie voornamelijk ingezet werd in de huisartsenpraktijk, zien we de VS de laatste jaren op verschillende posities in de eerste lijn. Op het landelijke VS-congres waren er verschillende workshops waarin deze posities werden gepresenteerd en besproken. De eerste lijn is ‘hot’. In het integraal zorgakkoord wordt ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zijn er meer mogelijkheden om met een zorgindicatie vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) zorg te kunnen ontvangen thuis of in een eigen gekozen woonvorm. Op het moment dat mensen met een WLZ-indicatie niet naar het verpleeghuis gaan, blijft de huisarts verantwoordelijk voor de medisch generalistische zorg (MGZ), waardoor er zorgvragen op hen afkomen die zij voorheen niet hadden. De VS kan hierbij een rol oppakken vanuit de deskundigheid binnen het medisch en verpleegkundig domein.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koertshuis-Graumans, M.H.M.
Thema Netwerken
Publicatie 26 maart 2024
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 19 - editie 1 - Editie 1| 2024