Geaccrediteerde nascholing
Menu

Transparantie in registratie van zorg door de verpleegkundig specialist

Door op 26-03-2024
 • 00Inleiding
 • 01De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • 02
  Aanpassing Regeling medisch-specialistische zorg per 2023
 • 03
  Passende zorg en taakherschikking
 • 04
  Registreren van zorg op kwalificatiecode
 • 05
  Situatieschetsen vervolg
 • 06
  Monitoring en toezicht

Samenvatting

Per 1 januari 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) artikel 23 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg aangepast op twee punten:

 • De registratie van de zorgactiviteit dient op de juiste kwalificatiecode vastgelegd te worden.
 • De registratieverplichting geldt alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (arts-assistenten uitgezonderd).

Dit artikel biedt een praktische en inhoudelijke toelichting op deze registratieverplichting om de zorgactiviteit te registreren op kwalificatiecode van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Daarnaast zal worden ingegaan op de relatie tussen het verkrijgen van transparantie in het aandeel van de zorg door verschillende zorgverleners met een zelfstandige bevoegdheid tot onder andere het (op)stellen van een diagnose en behandelplan, zoals de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA), en zeggenschap in de zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Goor, A. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 maart 2024
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 19 - editie 1 - Editie 1| 2024

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • ken je globaal de taken en verantwoordelijkheden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO);
 • weet je dat en hoe de behandelbevoegdheden van de VS op grond van de Wet BIG zijn vertaald naar de registratiebevoegdheden voor de VS in het bekostigingskader medisch-specialistische zorg;
 • ben je inhoudelijk op de hoogte van de aanpassing regelgeving medisch-specialistische zorg m.b.t. registratie van zorg op kwalificatiecode van de ‘beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert’;
 • begrijp je de koppeling van de juiste kwalificatiecode aan onder meer de zorgtrajecten en zorgactiviteiten die je als VS registreert (en heb je informatie waarmee je het gesprek met de zorgadministratie kunt voeren).