Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tuchtrechter benadrukt eigen verantwoordelijkheid verpleegkundig specialist

Een tuchtrechtuitspraak als leidraad voor nadere uitleg wetgeving taakherschikking

Door op 25-03-2022
  • 00De klachten zoals beschreven in de tuchtuitspraak
  • 01Over uitspraken van het tuchtcollege
  • 02Zelfstandige bevoegdheid

Samenvatting

In januari 2017 behandelde het regionaal tuchtcollege in Den Haag een zaak tegen een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen. De uitspraak geeft een duidelijkheid beeld hoe de verantwoordelijkheid van beide zorgprofessionals bij taakherschikking verdeeld is. In 2017 zijn de verantwoordelijkheden van de arts en de verpleegkundig specialist vastgelegd in een document Kaders voor het zelfstandig handelen van de verpleegkundig specialist ouderenzorg. Dit is een lokaal opgesteld document. Een landelijke regeling voor de verantwoordelijkheden van de verpleegkundig specialist in de ouderenzorg die door het hele veld gedragen wordt, is er dan nog niet. In dit artikel blikken we aan de hand van de tuchtrechtcasus uit 2015 terug op de ontwikkelingen in de wetgeving. Vervolgens wordt uiteengezet hoe taakherschikking en samenwerken in de verpleeghuissector georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld aan de hand van het recent verschenen document Handreiking Taakherschikking Ouderenzorg , opgesteld door V&VN Verpleegkundig Specialisten, Verenso en NAPA.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kappert, J.
Spieker, P.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1 | 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet je:

  • welke beroepsnormen genoemd worden in artikel 47 van de Wet BIG;
  • hoe de regionale en centrale tuchtcolleges zijn samengesteld;
  • welke maatregelen een tuchtcollege kan opleggen;
  • welke wijzigingen in het tuchtrecht zijn doorgevoerd met ingang van 1 april 2019;
  • dat je als verpleegkundig specialist een zelfstandige bevoegdheid en zelfstandige verantwoordelijkheid hebt voor je handelen;
  • wat de begrippen bevoegdheid en bekwaamheid inhouden;
  • dat afstemming tussen verpleegkundig specialisten en andere disciplines geborgd moet zijn.