Geaccrediteerde nascholing
Menu

Van commissie Wetenschap naar netwerk Wetenschap: voor en door VS-promovendi

Een van de CanMEDS-rollen van de verpleegkundig specialist (beroepsprofiel verpleegkundig specialist 2019) is het initiëren, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, en dan met name het toegepaste klinisch onderzoek. V&VN Verpleegkundig Specialisten draagt wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten een warm hart toe en wil verpleegkundig specialisten stimuleren. Tot 2018 bestond hiervoor de Stichting Ondersteuning Wetenschap Verpleegkundig Specialisten (OWVS), die voorheen van de V&VN VS geoormerkte gelden ter beschikking kreeg. Deze Stichting is in 2018 opgeheven en de overgebleven gelden zijn, opnieuw geoormerkt, naar V&VN VS teruggestort. Vanaf dat moment wordt er nagedacht over een doelmatige opvolging van deze stichting en werd er herhaaldelijk een oproep gedaan op de website van V&VN VS voor het werven van kandidaten voor dit nieuwe netwerk (2018 en 2019).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mann-Poll, P.S.
Otter-Muijs, M.C. den
Thema Netwerken
Publicatie 2 september 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3 | 2020