Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vasculaire dementie en niet-medicamenteuze interventies

  • 00Vasculaire dementie
  • 01Epidemiologie
  • 02Diagnose
  • 03Symptomen
  • 04Niet-medicamenteuze interventies
  • 05Conclusie

Samenvatting

Vasculaire dementie (VaD) ontstaat door schade aan de bloedvaten in de hersenen. Ongeveer 25% van alle patiënten met dementie heeft VaD. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de criteria van de Association Internationale pour le Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (NINDS-AIREN). Het beloop verschilt per patiënt en kan stapsgewijs of geleidelijk zijn. De cognitieve stoornissen hangen samen met de aard, de lokalisatie en de grootte van het beschadigde hersengebied. VaD omvat zowel de dementie na een beroerte als dementie veroorzaakt door wittestofafwijkingen die zich klinisch zeer verschillend kunnen presenteren. Behandeling richt zich voornamelijk op secundaire preventie, waarbij behandeling van hypertensie het belangrijkst is. Psychosociale interventies bestaan voornamelijk uit goede monitoring door bijvoorbeeld een casemanager dementie met daarbij oog voor (over)belasting van het steunsysteem. De verpleegkundig specialist heeft een belangrijke rol als behandelaar van patiënten met VaD, met zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze interventies.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beckers MSc, I.M.F.
Tackenkamp MSc, A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 maart 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1 | 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:
•    weet u wat vasculaire dementie is
•    hebt u inzicht in de zorg rondom een cliënt met vasculaire dementie en zijn systeem
•    kunt u vertellen op welke manier de diagnostiek plaats dient te vinden
•    weet u welke interventies toegepast kunnen worden bij vasculaire dementie