Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verbinden van ervaringen

Een complex biologisch systeem en de invloed daarvan op het dagelijks functioneren bij ADHD, slaap- en eetstoornissen

Door op 19-03-2019
 • 00Inleiding
 • 01Wat is de verbinding?
 • 02Wat zeggen de patiënten zelf?
 • 03Wat is volgens patiënten nodig om haalbare doelstellingen te kunnen definiëren?
 • 04De rol van de verpleegkundig specialist

Samenvatting

Over de gevolgen en de relatie van de interacties in het dagelijks leven van patiënten met ADHD en slaap- en eetproblemen weten we nog onvoldoende. Daarom is het des belangrijker om patiënten geen onmogelijke boodschap mee te geven, maar deze drie problemen als één geheel te gaan zien en dit over te brengen op de patiënt. Hulpverleners moeten inzicht krijgen in de gevolgen van het functioneren van de patiënt die met deze problemen moet leven. Dat vraagt een attitude waarbij het belangrijk is het professionele referentiekader achterwege te laten. Een belangrijk hulpmiddel is het maken van een levensverhaal waarin de drie componenten een centrale rol spelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Zwennes MSc, C.T.C.
Loth, C.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1 | 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat ADHD, slaapstoornissen en eetstoornissen met elkaar verbindt;
 • weet u dat deze verbinding een complexe invloed heeft op het dagelijks functioneren van patiënten;
 • kunt u herkennen dat deze verbinding een individuele ervaring en beleving van de patiënt is;
 • kunt u benoemen waarom deze ervaring en beleving belangrijk is om in verpleegkundige diagnostiek en assessment bespreekbaar en visueel te maken;
 • hebt u geleerd dat het uitgaan van het perspectief van patiënten met een dubbele diagnose belangrijk is in de behandeling en dat u de zaak altijd vanuit deze perspectieven tezamen moet bekijken;
 • hebt u nieuwe kennis aangereikt gekregen over de gevolgen voor het functioneren van deze specifieke doelgroep.