Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wat te doen bij influenza en influenza-achtige klachten

Door op 01-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Vaccinatie
 • 02Diagnostiek
 • 03Infectiepreventiemaatregelen
 • 04Behandeling en profylaxe
 • 05Achtergrond influenzavirus
 • 06Overdracht en ziekteverschijnselen
 • 07Influenza-achtig ziektebeeld
 • 08Beschouwing
 • 09Samenvatting

Samenvatting

Er is al veel bekend over influenza. Toch lijken we ieder jaar weer verrast door de influenza-epidemie. Deze gaat gepaard met beddenkrapte, personele krapte en schrappen van electieve opnames. In dit artikel wordt besproken waarom je elk jaar weer influenza kunt oplopen, wat het verschil is tussen griep en griepachtige klachten en waarom het vaccin niet altijd beschermt. Ook wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en overdracht van het influenzavirus. Verder worden handvatten gegeven betreffende de maatregelen die genomen kunnen worden om een influenza-infectie te voorkomen, overdracht te verminderen en uitbraken in te dammen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Swanink, C.M.A.
Thema Kwaliteit van zorg
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4 | 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet je welke maatregelen je moet nemen bij een uitbraak van influenza;
 • weet je wat het nut is van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • weet je het verschil tussen antigene drift en antigene shift;
 • weet je waarom je ieder jaar weer opnieuw een influenzavaccinatie krijgt aangeboden;
 • weet je wat het effect is van vaccinatie en postexpositieprofylaxe met oseltamivir;
 • weet je wat het verschil is tussen influenza en influenza-achtige ziektebeelden.