Geaccrediteerde nascholing
Menu

Weglopers van de SEH tegen medisch advies

Inleiding

Internationale studies tonen aan dat het percentage
patiënten die tegen medisch advies van de Spoedeisende
Hulp (SEH) weglopen, varieert van 0,5 tot
20%. Weglopers kunnen ernstige ziekteverschijnselen
hebben. In Nederland is nog geen onderzoek
gedaan naar deze patiëntengroep.

Methode

In een vergelijkend cohortonderzoek bepaalden wij
het percentage weglopers van 2013, hun karakteristieken,
het stadium van weglopen en hoeveel van
hen met aanhoudende klachten terugkwamen naar
de SEH.

Resultaten

Er vertrokken 192 patiënten (0,44%) tegen medisch
advies, van wie 60% wegliep na contact met de arts.
Weglopers waren significant vaker man, jonger en geel
getrieerd dan de controlepatiënten. Zij presenteerden
zich vaker met hoofdpijn en psychiatrische klachten
en/of intoxicaties en hadden langere doorlooptijden
dan de controlepatiënten. Dertig procent van de weglopers
was onder invloed van alcohol. Vijfendertig
weglopers (18%) kwamen terug naar de SEH, waarna
acht weglopers alsnog werden opgenomen.

Beschouwing/conclusie

Het percentage weglopers tegen medisch advies
(0,44%) is lager dan percentages gevonden in het
buitenland. De patiënt- en bezoekkarakteristieken
van de weglopers wijken af van die van de controlegroep.
Onder invloed zijn van alcohol lijkt een risicofactor
te zijn voor weglopen. Een aanzienlijk deel
van de patiënten dat retour kwam met aanhoudende
klachten moest opgenomen worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren