Geaccrediteerde nascholing
Menu

Werk aan de winkel in de eerstelijns thuiszorg

De verpleegkundig specialist in de neurologie

Door op 19-12-2019

Gespecialiseerd neurologieverpleegkundigen in de thuiszorgorganisatie bezoeken cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel en/of een andere neurologische aandoening aan huis. Dossieronderzoek laat zien dat bij bijna de helft van deze cliëntgroepen contact heeft plaats gevonden tussen de neurologieverpleegkundige met een huisarts en/of een neuroloog of verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Door het inzetten van een verpleegkundig specialist in de thuiszorg kunnen deze contacten voorkomen dan wel verminderd worden. Er kan ingespeeld worden op de groter wordende (complexe) zorgvraag en behoefte aan verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Puppels-de Waard M ANP, C.M.
Thema Samenwerking
Publicatie 19 december 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4 | 2019