Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten

Kennis, vaardigheden, houding en faciliteiten

Er is onvoldoende inzicht in factoren die de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten in het Amphia ziekenhuis Breda beïnvloeden. Het hier besproken observa onele onderzoek is verricht om hierover informa e te verkrijgen en aanbevelingen aan te leveren. Er is gevraagd naar kennis, vaardigheden en houding met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en naar belemmerende en bevorderende factoren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren