Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wettelijke kaders taakherschikking verpleegkundig specialist en physician assistant

Historisch, huidig en toekomstig perspectief

Door op 25-03-2022
  • 00Waarom taakherschikking?
  • 01Opleidingskaders en beroepsprofielen VS en PA
  • 02Wet BIG toekomstbestendig?
  • 03Conclusie

Samenvatting

Taakherschikking naar verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) wordt ingezet als middel om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Historisch gezien gaat het om een geleidelijk proces. De eerste, beperkte verschuiving van taken van arts naar verpleegkundige ontstond in 1900, onder de in 1865 ingevoerde Wet op de Uitoefening der Geneeskunst (WUG). Een volgende stap, in de jaren vijftig, was het ontstaan van de zogenoemde verlengde-arm-constructie. Pas in 1993 werd de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) geïntroduceerd. De focus van de Wet BIG op de beschermde beroeps- en opleidingstitels en op voorbehouden handelingen lijkt echter onvoldoende ruimte te bieden voor innovatie en flexibiliteit. De Raad adviseert een nieuwe Wet BIG: de ‘Wet op de Bekwaamheden in de Gezondheidszorg’. Een geleidelijke vervanging van een beroepenmodel naar een bekwaamhedenmodel zou beter aansluiten bij de zorgvraag en zorgpraktijk van efficiënte, veilige en verantwoorde zorg. De VS en PA zijn hiermee niet meer weg te denken uit het Nederlands zorglandschap.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van Goor, A.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 maart 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1 | 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet je hoe taakherschikking in zijn algemeenheid tot stand is gekomen;
  • ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving relevant bij taakherschikking voor de verpleegkundig specialist en physician assistant;
  • weet je welke beroepen te vinden zijn in art. 3 van de Wet BIG;
  • kun je vijf beroepen noemen die in het BIG-register staan en onder het tuchtrecht vallen;
  • ben je op de hoogte van de voorwaarden van taakdelegatie;
  • kun je het belang benoemen van de NZa om het openen van DBC’s en het registreren van zorgactiviteiten door VS en PA op eigen AGB-code te monitoren.