Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wonen met zorg en ondersteuning: Wie doet wat?

Door op 01-03-2023

Onlangs kopte het NRC ‘Tot hoever reikt de zorg in het verpleeghuis light?’ De opkomst van particuliere woonzorgorganisaties en de rollen van betrokken professionals werden hierbij ter discussie gesteld. Het roept de vraag op hoe de zorg voor ouderen met dementie geregeld is in Nederland en welke keuzes gemaakt kunnen worden in wonen met zorg. We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg met een groeiend aantal ouderen met dementie, een afname van de beroepsbevolking, beperkte plaatsen in het reguliere verpleeghuis en oplopende zorgkosten. Het is belangrijk te blijven kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de specifieke ondersteuning voor mensen met dementie zo goed mogelijk vorm te geven en wie daarin welke rol oppakt. Welke opties zijn er in wonen met zorg voor ouderen met dementie?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren