Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zorgvuldig beleid ADHD-medicatie beperkt oneigenlijk gebruik

 • 00Inleiding
 • 01Oneigenlijk gebruik ADHD-medicatie
 • 02Motieven en effecten
 • 03Risico’s oneigenlijk gebruik
 • 04Zorgvuldig beleid bij ADHD-medicatie
 • 05Project Gezonde focus

Samenvatting

Bijna één op de twintig studenten gebruikt ADHD-medicatie oneigenlijk, dus zonder voorschrift van een arts. Zij gebruiken deze medicatie omdat ze denken zich hiermee beter te kunnen concentreren tijdens het studeren. Het bewijs voor effectiviteit van deze medicatie bij mensen zonder ADHD is echter beperkt en er is onduidelijkheid over de veiligheid van dit oneigenlijk gebruik. Uit interviews weten we dat de studenten de medicatie veelal krijgen of kopen van vrienden of familie die ADHD hebben en hun medicatie deels weggeven of verkopen. Door meer aandacht te besteden aan de diagnostiek van ADHD, de medicamenteuze behandeling en de evaluatie hiervan, kunnen zorgverleners een bijdrage leveren aan het terugdringen van de beschikbaarheid van ADHD-medicatie voor oneigenlijk gebruik. Daarnaast is het belangrijk dat zorgverleners oneigenlijk gebruik herkennen en bespreekbaar maken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • bent u zich (meer) bewust van het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie door studenten;
 • weet u wat de effectiviteit en risico’s zijn van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie;
 • kent u de aandachtspunten voor een zorgvuldige diagnostiek en behandeling van ADHD;
 • heeft u inzicht in de bijdrage die u kunt leveren aan het terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie;
 • weet u hoe u oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie kunt herkennen en bespreekbaar kunt maken.