Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 2 | 2015

Obstructieve-slaapapneusyndroom

Wanneer wordt snurken adembenemend?

Klinisch handelen

Patiënten lopen vaak nog te lang door met OSAS-gerelateerde klachten. Hulpverleners herkennen de uiteenlopende kenmerken vaak niet of niet tijdig, terwijl goede en tijdige diagnostiek en adequate behandeling kunnen voorkomen dat de gevolgen...

Naar artikel

Weglopers van de SEH tegen medisch advies

Kennis & wetenschap

Inleiding Internationale studies tonen aan dat het percentage patiënten die tegen medisch advies van de Spoedeisende Hulp (SEH) weglopen, varieert van 0,5 tot 20%. Weglopers kunnen ernstige ziekteverschijnselen hebben. In Nederland is nog geen...

Naar artikel

Transmuraal zorgpad AIV-huisbezoek

Organisatie

Het Amphia Ziekenhuis is een pilot gestart waarin oncologische palliatieve patiënten en hun mantelzorgers met behulp van een AIV-huisbezoek tijdig worden geadviseerd en geïnformeerd. Naar verwachting neemt hiermee het aantal crisissituaties in...

Naar artikel

Innovatieproject Care4homecare

Ambulante zorg voor neuromodulatie

Maatschappelijk handelen

Hoogcomplexe zorg in de thuissituatie van de patiënt, met minimaal dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis is een innovatie waarbij Care4homecare verpleegkundig specialisten intensief laat samenwerken met medisch specialisten....

Naar artikel

Taakherschikking in de ouderenzorg

Kansen, belemmeringen en effecten

Kennis & wetenschap

Het groeiende aantal ouderen in Nederland vraagt om innovatieve oplossingen om deze groep goede zorg te (blijven) bieden. Een van deze oplossingen ligt mogelijk in taakherschikking, waarbij taken van artsen uitgevoerd worden door andere...

Naar artikel

Nodig

Column

Waar is de verpleegkundig specialist als je haar nodig hebt? Dat verzuchtte ik in gedachten toen ik mijn 81-jarige moeder begeleidde bij haar zoveelste bezoek aan de polikliniek neurologie van een lokaal ziekenhuis.

Naar artikel

Evaluatie 6e jaarcongres 2014 ‘Kwaliteit: Onze zorg!’

Professionaliteit

Het is al even geleden, maar ook het 6e jaarcongres van de V&VN VS bleek weer een succes. Het congres vond plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 2014 in congrescentrum Papendal. Op donderdag waren er 697 en op vrijdag 603 bezoekers.

Naar artikel

Beoordeling bij euthanasievraag

Maatschappelijk handelen

De rol van een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als klinisch behandelaar bij het zelfgekozen levenseinde is niet vastgelegd in een (verpleegkundige) richtlijn. Het verpleegkundig perspectief dat lijden als startpunt van...

Naar artikel

Tympanometrie in de huisartsenpraktijk

Een toegevoegde waarde?

Kennis & wetenschap

Tympanometrie is een objectieve methode om een otitis media met effusie te diagnosticeren. Het onderzoek van Yvonne van Gorp maakt duidelijk of toepassing van deze methode, naast de huidige diagnostiek, het aantal verwijzingen naar de polikliniek...

Naar artikel

Misverstanden over intercollegiale toetsing

Goed zijn en beter worden

Professionaliteit

Een belangrijke eis om als verpleegkundig specialist geregistreerd te blijven, is deelname aan intercollegiale toetsing. Wat wordt er precies onder verstaan en hoe toon je aan dat je je op een goede manier hebt laten toetsen?

Naar artikel

Werken in de wijk

Een verkenning van de mogelijkheden

Kennis & wetenschap

De functie van verpleegkundig specialist in de wijk is in Nederland nog in ontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen wat de positie en meerwaarde van de verpleegkundig specialist in de wijk zijn en welke mogelijkheden de toekomst biedt.

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte