Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 2 | 2016

Gezondheidszorg voor asielzoekers

Vooral psychische zorg is nodig

Maatschappelijk handelen

De burgeroorlog in Syrië en onveilige situaties elders hebben vorig jaar tot een forse toename van het aantal asielzoekers in Nederland geleid. Nadat zij asiel hebben aangevraagd, worden deze mensen maanden tot zelfs langer dan een jaar in...

Naar artikel

Risicoscreening voor delirium bij heupfractuur

Kennis & wetenschap

Delirium is een veelvoorkomende complicatie in het ziekenhuis bij oudere patiënten met een heupfractuur. Het risico op een delirium kan verlaagd worden door tijdige inzet van preventieve maatregelen. In Gelre ziekenhuizen hebben wij de...

Naar artikel

De cirkel is rond?!

Column

En dan is het ineens zover. Een kwaliteitsstatuut, aan tafel bij VWS en alle partijen zijn het eens. Verpleegkundig specialisten ggz zijn meer dan ooit erkend en mogen nu in zowel de basis ggz als in de gespecialiseerde ggz de rol van...

Naar artikel

Laat zien wie u bent

Professionaliteit

Als verpleegkundig specialist ben ik ermee opgeleid: me bekend maken en mezelf verkopen. Aan de werkgever, collega’s, patiënten, familie en vrienden. U vast ook! Iedereen vindt hierin zijn eigen weg. Hierdoor weten verpleegkundig specialisten...

Naar artikel

Spreading the word about nurse

Professionaliteit

United States, 1965. A new type of nurse is born, yet few people understand what this ‘nurse practitioner’ does. This nurse is not doing things a ‘normal’ nurse would do. She or he is doing things previously done only by a physician....

Naar artikel

Conservatief behandelplan bij knieartrose

Resultaten bij patiënten jonger dan 65 jaar

Kennis & wetenschap

De stijgende incidentie van knieartrose, ook bij relatief jonge patiënten, vraagt om een adequate behandelstrategie. Met een prospectief cohortonderzoek zijn de effecten gemeten van een conservatief behandelplan bij patiënten jonger dan 65 jaar...

Naar artikel

Het gevaar van spoedeisende zorg buiten de reguliere behandelkamers

Organisatie

De laatste twintig jaar wordt het wereldwijd steeds drukker op spoedeisende hulpafdelingen (SEH). Als er sprake is van overmatige drukte (overcrowding) op de SEH worden de patiënten soms behandeld op de gang in plaats van in behandelkamers. Het...

Naar artikel

Compliance is zo slecht nog niet

als de omstandigheden het toelaten

Kennis & wetenschap

Doel Doelstelling van dit onderzoek is een antwoord te geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op de compliance van adviezen, gegeven door de Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige (CPV) aan verpleegkundigen op somatische...

Naar artikel

Innovatie en ondernemerschap

Vier verpleegkundig specialisten en vier huisartsen in één praktijk

Hoe kan het dat de ene huisarts vier verpleegkundig specialisten in dienst heeft en de andere al moeite heeft om er één te financieren? De kenniscentra Kwaliteit Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) en Meetpunt Kwaliteit onderzochten dit op...

Naar artikel

Internationaal doorgroeien

Professionaliteit

Wil je internationaal doorgroeien na het behalen van de master advanced nursing practice (M ANP)? Linda Schnitker, voorheen werkzaam als verpleegkundig specialist in de ouderenzorg in Rotterdam, emigreerde in 2008 naar Australië en is inmiddels...

Naar artikel

Herregistratie verpleegkundig specialist:

kwaliteit of wassen neus?

Professionaliteit

Als verpleegkundig specialist moet je je na vijf jaar herregistreren. Aan de hand van een ingezonden brief met twee praktijkvoorbeelden over herregistratie komen in dit artikel de professionele standaard en kwaliteitsborging...

Naar artikel

No one will do it for us, we’ll just have to fix ourselves

Van het bestuur

In veel instellingen binnen de gezondheidszorg zijn verpleegkundig specialisten werkzaam. Velen van hen zijn tevens lid van V&VN VS. Alle leden samen vormen een groep van ongeveer 2.000 leden op 3.000 verpleegkundig specialisten. Ten opzichte...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte