Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 2 | 2017

Herkenbaarheid

Voorwoord

Het gebruik van tientallen beroepstitels laat zien dat de officiële benamingen niet voldoen.

Naar artikel

Verpleegkundig specialist 2.0

Redactioneel

Het blijft belangrijk om te werken aan verankering van onze functie en aan de verdere ontwikkeling van een duidelijk takenpakket.

Naar artikel

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 1 punt

Van een reactieve naar een proactieve aanpak?

Nascholingsartikel

Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen hebben afgelopen tien jaar een spoedinterventiesysteem (SIS) geïmplementeerd om de vroege herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten te verbeteren. Een recente meta-analyse en een Nederlandse...

Naar artikel

Een prehospitale reanimatie van een bijzondere patiënt 1 punt

Nascholingsartikel

De incidentie van een hartstilstand tijdens de zwangerschap is in Nederland ongeveer zes keer per jaar. Zwangerschapsgerelateerde oorzaken van hartstilstand zijn o.a. pre-eclampsie, trombose of een vruchtwaterembolie. Efficiënte...

Naar artikel

Missie

Van het bestuur

Verpleegkundig specialisten doen hun werk vanuit de wens iets te kunnen betekenen voor de medemens. Tenminste, dat is een veel gehoorde veronderstelling. Voor velen zal het ten diepste in ieder geval gedeeltelijk wel hiermee te maken hebben. Zo'n...

Naar artikel

'Iedereen die werkzaam is in de zorg heeft een beroepsgeheim'

Interview

Het beroep van de verpleegkundig specialist krijgt steeds meer gestalte en raakt steeds beter geïntegreerd. Zo komt ook deze specialist in beeld als behandelaar. Wat betekent dat voor het beroepsgeheim? René Bakker praat hierover met Jurriane...

Naar artikel

Steuntje in de rug

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers ten aanzien van de ondersteuning door medewerkers van een huisartspraktijk

Samenwerking

Volgens het Expertisecentrum Mantelzorg is één op de vijf patiënten in een huisartspraktijk mantelzorger. Deze aantallen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. De toename van de complexiteit en intensiteit van de zorg vergroot de kans op...

Naar artikel

De verpleegkundig specialist als onmisbare schakel binnen de arbeidsgerelateerde zorg

Maatschappelijk handelen

Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt en mensen moeten langer doorwerken omdat de pensioengerechtigde leeftijd is opgeschoven. Terwijl er in de maatschappij grote veranderingen plaatsvinden staat de arbeidsgerelateerde zorg stil. Om...

Naar artikel

Geschikt / Ongeschikt

De MDQ-NL als screeningsinstrument voor bipolaire stoornissen in de basis-GGZ

Kennis & wetenschap

Tussen het optreden van eerste stemmingsverschijnselen en het stellen van de diagnose bipolaire stoornis zit gemiddeld tien jaar. Door introductie van dek lachtgerichte generalistische basis-GGZ (BGGZ) kan deze situatie verslechteren, maar een...

Naar artikel

Veilig in Nederland, en dan...?

Gezondheidszorg voor vluchtelingen

Maatschappelijk handelen

De afgelopen jaren kwamen veel asielzoekers naar Nederland. De meeste (70%) verwierven een verblijfsvergunning en kregen als erkende vluchteling of statushouder een huis. Voor zorg kunnen zij gebruik maken van de reguliere voorzieningen in de...

Naar artikel

Eczeemspreekuur

Effect van intensieve educatie op de kwaliteit van leven en de ernst van constitutioneel eczeem bij patiënten in de huisartspraktijk

Kennis & wetenschap

Het ingewikkelde behandelschema van constitutioneel eczeem, kennistekort bij patiënten over de behandeling, leefstijladviezen en angst voor hormoonbehandeling kunnen intentioneel of niet intentioneel leiden tot therapieontrouw. (On)bewuste...

Naar artikel

Jaarcongres V&VN VS 2017 - Together into the future: sprekers

Professionaliteit

Tijdens het congres in 2017 staat samenwerking centraal - samenwerking tussen collega-verpleegkundigen en verzorgenden, maar zeer zeker ook met de andere disciplines waarmee wij als verpleegkundig specialisten te maken hebben. Een overzicht van...

Naar artikel

Mogen, moeten, kunnen

Wettelijke kaders voor de verpleegkundig specialist

Professionaliteit

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) krijgt regelmatig vragen van verpleegkundig specialisten over de wettelijke kaders van het beroep van de beroepsuitoefening. Dit artikel geeft antwoord op de belangrijkste en meest gestelde...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte