Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 2 | 2018

Impact!

Redactioneel

Ik ben blij dat mijn organisatie, en vooral ook mijn vakgroep, de meerwaarde ziet van patiëntenparticipatie. 

Naar artikel

Adesso tu!

Van het bestuur

Verpleegkundig specialisten zijn regelmatig betrokken bij het schrijven, herzien en becommentariëren van (multidisciplinaire) richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden, generieke modules, consensusdocumenten en...

Naar artikel

Direct werkende orale anticoagulantia – de praktijk 1 punt

Nascholingsartikel

In 2008 kwamen de eerste direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) in Nederland op de markt. Het gebruik is de afgelopen jaren flink gestegen. DOAC’s vormen een alternatief voor de vitamine K-antagonisten (VKA’s). Grote...

Naar artikel

Slikstoornissen bij neurologische aandoeningen 1 punt

Nascholingsartikel

De differentiële diagnose van slikstoornissen is zeer uitgebreid en moet in samenwerking tussen neuroloog en KNO-arts worden uitgewerkt. Om tot een diagnose en een behandelbeleid te komen is het zinvol om vier slikfasen te onderscheiden: de...

Naar artikel

De verpleegkundig specialist als praktijkhouder

Interview

Susan Kruithof (44) werkt als verpleegkundig specialist en medepraktijkhouder in een huisartsenpraktijk in Terheijden. Deze praktijk, onder de rook van Breda, heeft een dorps karakter met ongeveer 4500 patiënten. In vier behandelruimtes geven...

Naar artikel

Taakherschikking binnen de extramurale ouderengeneeskunde

Organisatie

In de regio Zuid-Kennemerland wordt door verpleegkundig specialisten gepionierd met extramurale consulten op het gebied van de ouderengeneeskunde. Zij doen consulten aan huis waarbij problematiek van veelal kwetsbare ouderen wordt...

Naar artikel

Sekseverschillen: pathofysiologie en farmacologie

Vrouwen zijn geen mannen

Klinisch handelen

In de medische wetenschap was het verschil tussen mannen en vrouwen tot voor kort een blinde vlek: de man was de standaardmens. Vrouwen werden uitgesloten van klinische trials vanwege onstabiele hormoonspiegels. Resultaten die waren verkregen...

Naar artikel

Functiedifferentiatie mbo-hbo biedt verpleegkundig specialisten een kans om zich te profileren

Samenvatting van een onderzoek naar ervaringen van verpleegkundigen in samenwerking met verpleegkundig specialisten

Professionaliteit

Het goed positioneren en implementeren van functies binnen organisaties vraagt om een breed draagvlak. In steeds meer organisaties zijn verpleegkundig specialisten niet meer weg te denken en de vraag naar deze professionals is groot....

Naar artikel

Grip op veiligheid

Een kwalitatief onderzoek naar ervaren gevoel van veiligheid onder verpleegkundigen van een acute afdeling in de psychiatrie

Kennis & wetenschap

Binnen een High Intensive Care (HIC) in de GGZ worden verpleegkundigen regelmatig geconfronteerd met agressie en risicogedrag als brandstichting of suïcidepogingen. Dit veroorzaakt onveilige situaties voor de verpleegkundigen. Agressie en...

Naar artikel

Roze All Stars

Column

Quote van Saskia: "The best project you'll ever work on is YOU." (Sonny Franco)

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte