Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 3 | 2015

Niet-invasieve beademing thuis bij patiënten met zeer ernstige COPD

Kennis & wetenschap

In het Albert Schweitzer ziekenhuis krijgt een groep COPD-patiënten sinds enkele jaren niet-invasieve thuisbeademing. De insteek is vanaf het begin multidisciplinair: intensive care, longgeneeskunde en thuiszorg werken nauw samen. Wellicht is...

Naar artikel

Als slikken niet lukt

Myasthenia gravis

Klinisch handelen

In het Spieren voor Spieren Kindercentrum en op de polikliniek Neuromusculaire ziekten van het UMC Utrecht begeleidt de verpleegkundig specialist samen met de neuroloog kinderen en jongvolwassenen met de ziekte myasthenia gravis.

Naar artikel

Beweegredenen bij dementie

Wat verpleeghuisbewoners hindert en aanzet tot bewegen

Kennis & wetenschap

Ouderen in het verpleeghuis zijn zeer inactief. Binnen verpleeghuis DrieMaasHave, onderdeel van Argos Zorggroep, is onderzocht wat verpleeghuisbewoners met een mild tot matig gevorderde dementie hindert of aanzet tot bewegen.

Naar artikel

De VS in de VS

Een kijkje in de keuken

Professionaliteit

Vijf MANP-studenten van Hogeschool Inholland in Amsterdam keken een week mee in de keuken van verscheidene verpleegkundig specialisten in de Verenigde Staten van Amerika. Zij liepen mee in enkele ziekenhuizen van de stad Columbia, in de staat...

Naar artikel

Sickle cell disease

Kennis & wetenschap

Sickle Cell Disease is a life threatening genetic disorder that can currently only be cured by use of bone marrow and stem cell transplantation. Screening of hemoglobin-S and subsequent testing makes diagnosis certain for the nurse practitioner....

Naar artikel

Optimaal opleiden

Professionaliteit

Het opleiden tot verpleegkundig specialist is niet eenvoudig. In dit artikel worden handreikingen gegeven om de opleiding tot verpleegkundig specialist op de werkvloer optimaal vorm te geven.

Naar artikel

Polikliniek pijnlijke diabetische polyneuropathie

Gerund door een verpleegkundig specialist

Kennis & wetenschap

Het herkennen, diagnosticeren en behandelen van pijnlijke diabetische polyneuropathie is niet eenvoudig, zo blijkt uit de praktijk en bestaande literatuur. Om huisartsen en medisch specialisten te ondersteunen bij de diagnostiek en patiënten te...

Naar artikel

Ouderen met complexe problematiek

Behandeling in de huisartspraktijk

Klinisch handelen

Het is goed mogelijk ouderen met complexe problematiek in hun eigen omgeving te behandelen door de verpleegkundig specialist GGZ naar de huisartspraktijk te halen. Zo blijven er minder van deze patiënten van adequate hulp verstoken.

Naar artikel

Verpleegkundig specialist benoemd tot principal clinician

Professionaliteit

Met ingang van 1 januari 2015 is Jacqueline Knoll als eerste verpleegkundig specialist benoemd tot principal clinician (PC). Ze beschouwt het als een belangrijke erkenning van haar werk en functie als verpleegkundig specialist.

Naar artikel

Infectieregistratie in de praktijk

Survey in verpleeghuis Bruggerbosch

Kennis & wetenschap

Vanaf 1 januari 2015 stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat er een infectiesurvey gehouden moet worden in verpleeghuizen. Op praktische wijze kan voldaan worden aan deze eis.

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte