Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 3 | 2016

‘Verpleegkundig specialist is een toekomstbestendig beroep’

Interview

Sonja Kersten is sinds oktober vorig jaar directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. René Bakker, redacteur van Dé Verpleegkundig Specialist, sprak met haar. Onder meer over de brugfunctie tussen medisch...

Naar artikel

Hoe gaat het met u?

Telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na ontslag vanaf de SEH

Professionaliteit

Ouderen lopen risico op functionele achteruitgang als zij de ontslaginstructies van de SEH niet begrijpen. Onderzocht is welke nazorg nodig is en wat het effect van telefonische nazorg is op het aantal opnames en herbezoeken op de SEH.

Naar artikel

Zendingswerk

Column

Het is vandaag alweer bijna drie jaar geleden dat ik op een mooie en bijzonder warme zomerdag in een klein kamertje op de 11e verdieping van een torenhoog kantoorgebouw op het Kanaleneiland in Utrecht een sollicitatiegesprek had met...

Naar artikel

Nitriettest zet behandelaars op het verkeerde been

Diagnostiek van urineweginfecties bij verpleeghuispatiënten

Kennis & wetenschap

Is de nitriettest bruikbaar bij verpleeghuispatiënten? Een veldonderzoek naar de specificiteit van de nitriettest voor de diagnostiek van urineweginfecties bij continente somatische en psychogeriatrische verpleeghuispatiënten.

Naar artikel

M ANP-opleidingen

Overeenkomsten en verschillen tussen de twee- en de driejarige opleiding

Professionaliteit

De masteropleiding tot verpleegkundig specialist in de GGZ wordt door tien verschillende opleidingsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs verzorgd. Alle opleidingen voldoen aan de daartoe gestelde eisen vanuit het ministerie van Onderwijs,...

Naar artikel

‘Beroep van verpleegkundig specialist is volledig ingebed’

Interview

In Nederland werken op veel locaties en in veel ziekenhuizen medisch specialisten samen met verpleegkundig specialisten. Zo ook bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), een tertiair expertisecentrum voor mensen met epilepsie. Een...

Naar artikel

Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren

voor de zorg op de SEH aan ouderen met een cognitieve stoornis

Professionaliteit

Dit artikel beschrijft het promotie-onderzoek van Linda Schnitker aan de University of Queensland, Brisbane, Australië. Voorheen werkte Linda een aantal jaren in de ouderenzorg in Rotterdam. Na haar M ANP-opleiding aan de Hogeschool Rotterdam...

Naar artikel

Mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen

Maatschappelijk handelen

Mensenrechten zijn belangrijk voor bewoners van verpleeghuizen. Het zijn normen die de ondersteuning en de leefomgeving van bewoners betreffen en aangeven wat nodig is voor de bescherming van hun autonomie en waardigheid. Mensenrechten zijn niet...

Naar artikel

Mantelzorg, samen werkt het

Participatie van mantelzorgers voor preventie en behandeling van een delier

Kennis & wetenschap

Het betrekken van mantelzorgers in de zorg voor patiënten is effectief bij het voorkomen en behandelen van een delier. In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is onderzocht in welke mate en op welke onderdelen mantelzorgers betrokken willen...

Naar artikel

Een netwerk ben je samen!

Samenwerking

Het landelijk netwerk van verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis viert haar eerste lustrum. Een mooi moment om terug te kijken naar het ontstaan. Maar ook om vooruit te blikken op de doelen voor het netwerk. Daarin staan samenwerken,...

Naar artikel

Switchen naar een ander werkveld

Kan dat zonder problemen?

Professionaliteit

In april 2014 is René Bakker na ruim 15 jaar gewerkt te hebben in de GGZ, geswitcht van werkveld. Geen standaard traject. Ging het zonder slag of stoot? Hoe was dat voor hem? En wat betekende het voor zijn hoofdopleider van de hogeschool maar...

Naar artikel

Visie en actie

Van het bestuur

V&VN Verpleegkundig Specialisten streeft onder meer naar het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten. Dit doen we door het bewaken, begeleiden en uitvoeren van (wettelijk) beleid ten aanzien van de...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte