Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 3 | 2019

Beroepsdifferentiatie

Voorwoord

Verpleegkundig Nederland schut op zijn grondvesten. Het kan je niet zijn ontgaan, BIG 2 houdt de gemoederen flink bezig. Verpleegkundigen voelen zich gediskwalificeerd en ondergewaardeerd en dreigen het vak te verlaten. De scheiding van het...

Naar artikel

Verandering

Redactioneel

In deze editie brengt de redactie weer nieuws uit het werkveld voor en door verpleegkundig specialisten. Een mooie editie waar wij als redactie met plezier aan gewerkt hebben, helaas voor het laatst met Karin van Montfoort als hoofdredacteur....

Naar artikel

De wereld is groter...

Van het bestuur

De meeste verpleegkundig specialisten hebben er in hun opleiding al kennis van genomen, internationaal benchmarken. Benchmarken is het ‘vergelijken van’, in dit geval het vergelijken van de positie van verpleegkundig specialisten in diverse...

Naar artikel

Nieuwe vaccins 1 punt

Nascholingsartikel

Er zijn in Nederland vele vaccins geregistreerd die niet of nog niet zijn opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma. Deze vaccins kunnen op medische indicatie – en meestal op kosten van de patiënt – worden toegediend aan patiënten die...

Naar artikel

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: niet eenvoudig 1 punt

De verpleegkundig specialist als schakel tussen verschillende disciplines

Nascholingsartikel

Het aantal mensen boven de 65 jaar neemt toe, en daarmee ook de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen binnen deze leeftijdscategorie. De kenmerken, ernst en uitingsvormen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen gedurende het leven...

Naar artikel

Waarom stoppen longpatiënten vervroegd met longrevalidatie?

Wetenschap

Longrevalidatie is een integraal, multidisciplinair behandelprogramma bij patiënten met chronische longaandoeningen zoals COPD, ontregeld astma en sarcoïdose, dat individueel wordt vormgegeven op basis van een gedegen screening. Het...

Naar artikel

Therapietrouw bij tieners met een chronische inflammatoire darmziekte

Opvattingen van tieners met IBD over hun medicatie en de invloed hiervan op therapietrouw

Gezondheidsbevordering

In Nederland lijdt 1 op de 300 mensen aan een inflammatoire darmziekte (IBD). De twee meest bekende vormen zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij 25% van alle IBD-patiënten wordt de diagnose onder de leeftijd van 18 jaar gesteld...

Naar artikel

Zwangerschap en depressie

Kwalitatief onderzoek naar ervaringen met ggz-behandeling van zwangeren met een depressieve stoornis

Wetenschap

Depressie wordt bij zwangeren vaak onvoldoende herkend en behandeld en wetenschappelijke literatuur over de prevalentie en het effect van behandeling is schaars. De behandeling van een depressie tijdens een zwangerschap is complex, omdat de...

Naar artikel

De Horizonscan Geneesmiddelen

Eenvoudig op de hoogte blijven van de nieuwste aankomende geneesmiddelen

Wetenschap

Begin 2018 verscheen in diverse media het verhaal dat het Amsterdam UMC van plan was om zelf het geneesmiddel CDCA te gaan namaken. Dit geneesmiddel, dat gebruikt wordt voor de behandeling van een erfelijke stofwisselingsziekte en al sinds de...

Naar artikel

Effect van tussentijdse controle door middel van echografie bij een repositie van een collesfractuur

Implementatieeonderzoek in het kader van MANP-opleiding

Innovatie

Een fractuur van de pols is een van de meest voorkomende fracturen van de bovenste extremiteiten. Het aantal polsfracturen per jaar bij 55-plussers in Nederland werd in 2002 geschat op 12.114 (11.022 bij vrouwen en 1.092 bij mannen). In...

Naar artikel

Persoonsgerichte zorg met de app ALS Thuismeten & Coachen

Communicatie

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve zenuw-/spierziekte die tot spierzwakte en verlamming leidt. ALS is een complexe ziekte met een variabel verloop. Er is altijd sprake van voortgaande achteruitgang en een...

Naar artikel

De verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar

Een nationale online survey

Professionaliteit

De verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (VS-GGZ) kan sinds januari 2016 de rol van regiebehandelaar invullen. Dit is formeel bekrachtigd in het Model-Kwaliteitsstatuut ggz. Dit model is richtinggevend voor ggz-instellingen om...

Naar artikel

Demoralisatie bij patiënten met dubbele diagnose

Een casusbeschrijving

Communicatie

Jim is een 49-jarige man die vanaf zijn 19e jaar een verslavings probleem heeft (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, alcohol en tabak). Op 23-jarige leeftijd werd schizofrenie bij hem gediagnosticeerd. Het drugsgebruik luxeert...

Naar artikel

Zorg in Nederland (on)betaalbaar, ja en dan?

Column

In 2007 heb ik de opleiding tot verpleegkundig specialist in de GGZ afgerond. Nog voordat ik mijn papiertje kon ophalen, kreeg ik al het verzoek om leiding te gaan geven. Inmiddels ben ik een ervaren manager in verschillende organisaties met...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte