Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 4 | 2015

Taakherschikking: zelf regisseren

Lessen voor verdere professionalisering

Professionaliteit

Verpleegkundig specialisten hebben een innovatieve rol in de zorg, omdat zij een patiëntgerichte benadering van het medisch handelen centraal stellen. Tegelijkertijd staan ze nog sterk in de schaduw van medisch specialisten. Zo blijkt uit ons...

Naar artikel

It takes two to tango; participatie in de gezondheidzorg, wie leidt?

Verslag van het jaarcongres V&VN VS 2015

Organisatie

Op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 2015 vond het 7e jaarcongres van de V&VN VS plaats. Honderden verpleegkundig specialisten kwamen bijna traditiegetrouw bijeen in de bossen van Papendal om hét congres van onze beroepsgroep bij te wonen. De...

Naar artikel

PijnSignaal

Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie bij (sub)acute lumbaal radiculaire pijn

Kennis & wetenschap

Tijdens het 7e jaarcongres V&VN VS vond de première plaats van de beste mastherthese. Deze publieksprijs werd gewonnen door Karina Meijers- Verhoeven. Ze kreeg de prijs uit handen van Erik de Laat, voorzitter van de Stichting Ondersteuning...

Naar artikel

De onzichtbare kant van diabetes

bij jongvolwassenen met diabetes mellitus type 1

Kennis & wetenschap

Op het 7e jaarcongres V&VN VS koos de congrescommissie de beste posterprestatie. De posterprijs ging naar Mirja de Lange-Ranzijn en AnneLoes van Staa.

Naar artikel

Geboeid signaleren

Ervaringen van patiënten in de forensische psychiatrie met het signaleringsplan

Kennis & wetenschap

Tijdens het 7e jaarcongres V&VN VS werden in diverse zalen abstractpresentaties gegeven. José Bom won uiteindelijk de abstractprijs voor de beste mondelinge abstract.

Naar artikel

Balans tussen draaglast en draagkracht

Kennis & wetenschap

Naastbetrokkenen van volwassenen met een autismespectrumstoornis hebben behoefte aan meer voorlichting en informatie. Zij willen individueel contact, gericht op omgang met hun naaste en hun beperkingen. Zo blijkt uit dit kwantitatief onderzoek...

Naar artikel

Professionaliteit door internationalisering

Professionaliteit

In de USA bestaat al lange tijd het beroep van nurse practitioner, in Nederland kennen we deze functie als verpleegkundig specialist. In 2006 is een inter nationaliserings project tussen Nederland en de USA gestart. Leidt een internationaal...

Naar artikel

Er mag meer worden geprofiteerd van de breedte van de VS

Irma de Hoop nieuwe voorzitter van de V&VN VS

Organisatie

Afgelopen oktober – tijdens het jaarcongres 2015 – is Irma de Hoop gekozen tot voorzitter van de V&VN VS. “Zowel voor patiëntenzorg als voor mijn voorzitterschap geldt: de doelen staan vast, maar wat er nodig is om er te komen, kan per...

Naar artikel

Professional judgement versus 50 kHz

De Body Composition Monitor als meetinstrument voor de vullingsstatus

Kennis & wetenschap

In een kwantitatief diagnostisch onderzoek is de vullingsstatus van patiënten met chronische nierinsufficiëntie stadium 4 en 5 klinisch zowel door de nefroloog vastgesteld, als door de verpleegkundig specialist gemeten met behulp van de Body...

Naar artikel

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Juridische kaders

Professionaliteit

Wat gebeurt er als de verpleegkundig specialist zich niet aan de beroepsnorm, professionele standaard of het beroepsgeheim houdt? Afhankelijk van de gevolgen van het schenden, kan de verpleegkundig specialist tuchtrechtelijk worden...

Naar artikel

Steeds weer beter

Column

We kijken als congrescommissie terug op een zeer succesvol V&VN VS - congres. Op donderdag mochten we ruim 800 en op vrijdag ruim 700 deelnemers verwelkomen: een record!

Naar artikel

Hoe dilateert Nederland?

Kennis & wetenschap

Een urethrastrictuur is de meest voorkomende oorzaak van urinepassageproblemen bij jonge mannen en bij mannen van middelbare leeftijd. Urethrastricturen hebben de eigenschap om te recidiveren na behandeling. Vanaf 1980 is zelfdilatatie een...

Naar artikel

Tweerichtingsverkeer

Spreekbuis en aanspreekpunt

Van het bestuur

Ditmaal een toelichting op de inspanningen van V&VN VS om de verpleegkundig specialist (beter) te positioneren in het veld. Hiervoor is onder meer teruggegrepen op het meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2018. Om de functie van...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte