Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 4 | 2016

‘Beperk antibiotica en zorg voor goede basishygiëne’

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen bestrijden: wat is effectief?

Klinisch handelen

Antibioticaresistentie is een complex en zorgwekkend probleem dat wereldwijd toeneemt. In Nederland komen bij mensen nog maar relatief weinig resistente bacteriën voor, maar actie is vereist om op de toekomstige dreiging voorbereid te zijn. Een...

Naar artikel

Hoe worden we de beste versie van onszelf?

Verslag van het V&VN VS-jaarcongres 2016

Organisatie

Wederom op de schitterende locatie Papendal in Arnhem werd dit jaar op 6 en 7 oktober alweer het 8e V&VN VS-jaarcongres gehouden met als titel ‘Hoe worden we de beste versie van onszelf’. En dat was goed te merken in de mix van workshops...

Naar artikel

Kwetsbaarheid in de geriatrische revalidatie

Kennis & wetenschap

Hoe kwetsbaar zijn de patiënten binnen de geriatrische revalidatiezorg en in welke mate bepaalt die kwetsbaarheid hoe het na ontslag met deze ouderen thuis zal gaan? Binnen verpleeghuizen van Laurens (Rotterdam) is hiernaar onderzoek gedaan met...

Naar artikel

De zichtbare verpleegkundig specialist

Column

Verpleegkundig specialisten van Nederland, verenigt u! Dat doen jullie natuurlijk al door lid te zijn van de beroepsvereniging. Maar als voorzitter van de Commissie Netwerken & Richtlijnen van V&VN VS wil ik jullie vragen nog een...

Naar artikel

Prijswinnaars

Beste poster, oral presentation, masterthese en Els Borst Prijs

Organisatie

Op het jaarcongres van V&VN VS (donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2016) werden traditioneel de prijzen voor de beste poster en de beste oral presentation uitgereikt. Voor het tweede jaar kon ook de beste masterthese worden gekozen. Nieuw dit...

Naar artikel

De kwetsbare patiënt

Professionaliteit

Patiënten met zeldzame (long)ziekten kampen vaak met een tekort aan medische en wetenschappelijke kennis. Voor deze patiënten bestaat veelal geen geneesmiddel, maar de juiste behandeling van de symptomen en medische zorg kan de kwaliteit van...

Naar artikel

Critical appraisal of a topic (CAT)

Is hemodialyse een realistische behandeloptie bij een kwetsbare 90-jarige man?

Kennis & wetenschap

In dit artikel wordt beschreven op welke manier wetenschappelijke literatuur een bijdrage levert aan de optimale zorg voor een kwetsbare, oude man met ernstig nierfalen.

Naar artikel

Erasmus: an Advocate for the Nursing CanMeds Roles

Professionaliteit

In Gouda, they celebrated the Year of Erasmus with an exhibition in the Gouda Museum (www.museumgouda. nl). The title of the exhibition was, ‘I Yield To No One’ (‘Ik wijk voor niemand’). Five-hundred years ago in 1516, Desiderius Erasmus...

Naar artikel

Verbeterde veiligheid door Shared Care

Voor patiënten met parenterale voeding thuis

Samenwerking

Vanuit het hele land worden patiënten met ernstig darmfalen naar de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Radboudumc verwezen om getraind te worden zelfstandig Totale Parenterale (intraveneus) Voeding (TPV) toe te dienen. Om de...

Naar artikel

Psychosociale aspecten van therapieontrouw

na niertransplantatie

Professionaliteit

Op 6 april 2016 promoveerde Mirjam Tielen als eerste verpleegkundig specialist in het Erasmus MC. In dit artikel de resultaten van haar onderzoek naar aanwijsbare oorzaken voor verminderde therapietrouw of therapieontrouw na een niertransplantatie.

Naar artikel

De inzet van alumni M ANP en GGZ-VS

Terugkoppeling resultaten arbeidsmarktonderzoek 2016

Professionaliteit

De beroepsgroep van verpleegkundig specialisten (VS) groeit snel en daarmee ook hun inzet in het zorgveld. Jaarlijks behalen ruim tweehonderd studenten het M ANPgetuigschrift bij een hogeschool en stromen in op de arbeidsmarkt. Een wat...

Naar artikel

Verpleegkundig Specialisten Register vernieuwd

Professionaliteit

Het aantal verpleegkundig specialisten in Nederland groeit en daarmee ook het aantal registraties in het Verpleegkundig Specialisten Register. De bijna 3.000 verpleegkundig specialisten staan hierin geregistreerd. Naast de...

Naar artikel

Een wankel evenwicht

Onderzoek naar de kwetsbaarheid van ouderen met decompensatio cordis op de verpleegafdeling cardiologie

Kennis & wetenschap

In de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, werken twee verpleegkundig specialisten met kwetsbare ouderen boven de 70 jaar met acute decompensatio cordis. Dit artikel gaat over onderzoek naar het overlijden en het aantal heropnames...

Naar artikel

Wees uw eigen best practice!

Van het bestuur

Communiceren is een vak. Het is zelfs een wetenschap, getuige bijvoorbeeld de universitaire opleidingen communicatiewetenschap. En het is nog een behoorlijk populaire opleiding ook. Er zijn ongeveer 850 eerstejaarsstudenten. Je zou 3.500...

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte