Geaccrediteerde nascholing
Menu

Editie 4 | 2017

Roken? 't Zal ons een zorg zijn! 1 punt

Toepassing van de herziene multidisciplinaire richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning'

Nascholingsartikel

Roken van tabak is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van overlijden: ongeveer de helft van alle rokers wereldwijd overlijdt door roken, en in Nederland sterven er per jaar ca. 20.000 mensen aan de gevolgen. Desondanks wordt het roken van tabak...

Naar artikel

Cognitief falen bij hypertensie 1 punt

Nascholingsartikel

Hypertensie verhoogt het risico van en sterfte aan een beroerte, coronaire hartziekten, hartfalen en nieraandoeningen. De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat chronische expositie aan hoge bloeddrukken ook de kans verhoogt op...

Naar artikel

Voordat we VS GGZ of VS AGZ zijn, is het wel 2020

Voorwoord

De kogel is door de kerk, er is een advies voor een toekomstbestendige indeling van het verpleegkundig specialisme. 

Naar artikel

Toekomstgerichte verpleegkundig specialismen

Van het bestuur

In 2017 is door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) het project 'Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen' uitgevoerd. Dit project had tot doel te komen tot een nieuwe indeling in verpleegkundig specialismen naar aanlieding van een...

Naar artikel

'De verpleegkundig specialist is een aanvulling binnen het multidisciplinair werken in de kliniek'

Interview

In de GGZ werkt de verpleegkundig specialist vaak samen met de psychiater, maar ook andere disciplines zijn belangrijke samenwerkingspartners in de dagelijkse praktijk. Zo ook bij het topklinisch centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde...

Naar artikel

Dermatoscopie in de huisartspraktijk

Klinisch handelen

Elke week zien verpleegkundig specialisten en physician assistants patiënten met verdachte huidafwijkingen. De diagnostiek kan verbeterd worden als naast de klinische beoordeling een dermatoscoop wordt gebruikt. In de huisartspraktijk gebeurt...

Naar artikel

Together into the future - Terugblik op een feestelijk jaarcongres

Professionaliteit

Op donderdag en vrijdag 5 en 6 oktober vond in Arnhem het goed bezochte 9e jaarcongres V&VN VS 2017 plaats met als motto 'Together into the future'. Er was zoals elk jaar een gevarieerd programma met een uitgebreid aanbod van workshops en...

Naar artikel

Prijswinnaars jaarcongres 2017

Professionaliteit

Op het inspirerende jaarcongres van de V&VN VS 2017 op 5 en 6 oktober werden traditiegetrouw prijzen uitgereikt voor de beste posterpresentatie, de beste mondelinge abstractpresentatie en de beste masterthese. De selectie van de kandidaten,...

Naar artikel

Fast-track polikliniek ritmegeleidingsstoornis door de verpleegkundig specialist

Maatschappelijk handelen

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een groot regionaal ziekenhuis met vestigingen in Almelo en Hengelo. De ZGT is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo. In het...

Naar artikel

Taakherschikking binnen het specialisme Maag-Darm-Leverziekten

Organisatie

Het goed inbedden van de functie van verpleegkundig specialist blijkt lastig. Er is nog veel onbekendheid bij medisch specialisten, leidinggevenden en andere functionarissen waardoor er discussies zijn over de taken en verantwoordelijkheden,...

Naar artikel

Wondzorg aan huis met de verpleegkundig specialist als regisseur

Professionaliteit

Annemiek Mooij stapte, na vijftien jaar gewerkt te hebben als wondexpert in de tweede lijn, over naar de eerste lijn. In dit artikel beschrijft zij aan de hand van enkele voorbeelden op welke wijze de verpleegkundig specialist in de eerste lijn...

Naar artikel

Accreditatie van scholingsaanbod

Column

Het is alweer twee jaar dat ik me namens V&VN bezighoud met het accrediteren van scholingsaanbod van het kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialist Register.

Naar artikel

Direct abonneren

Neem nu een abonnement op Dé Verpleegkundig Specialist en ontvang:

  • 4x per jaar het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist;
  • 2 e-learnings op basis van twee hoofdartikelen per editie (2 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;

Direct abonneren

Blijf op de hoogte